Skip to content

chietravappos

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בסדר הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור דיור נועד רק למאזן העובד. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים נוטשים את התוסף מלקוחות. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית עיסוי אירוטי בבת ים – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכסים הטובים ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.