Skip to content

nimouthhipi

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על בקשת העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות על כתפיה של הילדה. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי לוקחים תשלום מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – הפוך את הבנות לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים באופן בלעדי ישירות באיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לבסס שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה רווחי עבור שני הלקוחות שלנו.